Späť na zoznam

Rozvrh učiteľa Mgr. Chovancová Martina

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Po 2.C
56
ANJ
1.C
56
NEJ
3.A,3.B
56
NEJ
1.C
56
ANJ
4.A,4.B
56
NEJ
3.A,3.B
56
ANJ
1.B
56
NEJ
Ut 1.C
41
NEJ


3.A,3.B
41
ANJ
2.C
41
ANJ
3.A,3.B
56
NEJ

41

41
St2.C
42
ANJ
1.C
57
NEJ
1.B
57
NEJ
1.C
18
ANJ
2.C
19
ANJ
Št 3.A,3.B
56
NEJ
4.A,4.B
56
NEJ
2.C
56
ANJ
1.B
57
NEJ


Pi

3.A,3.B
41
ANJ
4.A,4.B
56
ANJ
1.C
57
ANJ
2.C
57
ANJ