Späť na zoznam

Rozvrh učiteľa Mgr. Popovcová Renáta

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Po

4.D
55
SJL
1.A
32
OBN
1.B
19
SJL
3.B
39
SJL
Ut 4.D
20
SJL
2.A
20
SJL
4.A
20
SJL
2.B
20
SJL
1.C
42
OBN20

20


St2.A
20
SJL
2.A
20
OBN
4.D
20
SJL
3.B
20
SJL


Št 2.B
40
SJL
3.B
42
SJL
4.A
20
SJL
1.A,1.B
57
DEJ
1.A,1.B
57
DEJ


1.B,1.B
20
SJL

19

19
Pi 2.B
18
SJL
2.B
18
DEJ
2.A
18
SJL
4.A
39
SJL
1.B
20
SJL
1.B
20
OBN