Späť na zoznam

Rozvrh učiteľa Ing. Skoncová Ľudmila

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Po

2.B
25
INF
2.B
25
INF


1.B
57
ZTH tl
1.B
57
ZTH tl
2.B
25
INF
2.B
25
INF


Ut

1.C
23
APC
4.C
40
EKO
1.B
23
APC tl
1.B
23
APC tl
2.A
25
INF s
2.A
25
INF s
St 4.C
40
EKO


1.B
23
APC tl


1.C
23
APC
Št

2.C
19
APC
4.C
40
EKO
4.A
39
EKO


Pi 2.C
19
APC
4.A
42
EKO
1.C
23
APC
2.A
25
INF d
2.A
25
INF d
4.C
42
UDP
4.C
42
UDP

25

25