Späť na zoznam

Rozvrh učiteľa Ing. Tkáč Peter

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Po 2.B
51
PXA
2.B
51
PXA
2.B
51
PXA
2.B
40
ELE
2.B
51
PXA
2.B
51
PXA
2.B
51
PXA
Ut 3.B
48
ELE


3.C
49
ELE
3.C
51
ELE
3.B
54
API
3.B
54
API
2.B
49
ELK cv
2.B
49
ELK cv


St 2.B
42
ELK


3.C
48
ELE
3.C
51
ELE


2.B
51
PXA
2.B
51
PXA
2.B
51
PXA


Št

2.B
40
ELE
2.B
48
ELE
2.B
48
ELK


Pi 3.B
48
ELE


3.B
54
API
3.B
54
API
2.B
55
ELK