Späť na zoznam

Rozvrh učiteľa Mgr. Vojtko Stanislav

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Po

3.B
48
ESP
3.B
48
ESP
Ut 1.B
51
PXA e
1.B
51
PXA e
1.B
51
PXA e


4.C
48
ETS
1.B
51
PXA e
1.B
51
PXA e
1.B
51
PXA e


St 3.B
51
PXA
3.B
51
PXA
3.B
51
PXA
3.B
48
EEN
3.B
48
EEN


4.C
48
ETS
Št 3.C
51
PXA
3.C
51
PXA
3.C
51
PXA


2.B
48
ELG
3.B
51
PXA
3.B
51
PXA
3.B
51
PXA

48
Pi2.B
48
ELG
3.B
51
PXA
3.B
51
PXA
3.B
51
PXA